Het team / Doelstelling

Wie zijn wij?

Ons team bestaat uit gemotiveerde mensen die ruimschoots hun voetsporen hebben verdiend in de Jeugdzorg hetzij met kinderen met een ASS stoornis, hetzij met kinderen met (agressieve) gedragsproblemen (ODD, CD, AD(H)D, Borderline enz).

Ook is het team ruim vertegenwoordigd in de problematiek rondom de thuiszitters en kinderen met een OTS (onder toezichtstelling) en UHP (uit huis plaatsing).

Niet ieder kind past in een hokje. Voor sommige kinderen zijn geen hokjes. Wij vinden het überhaupt ongepast om kinderen en een hokje in 1 zin te noemen. Vandaar ook dat we de doelstelling niet goed kunnen omschrijven. Wat we wel kunnen omschrijven is dat het aller belangrijkste is dat een kind zich prettig voelt. Alleen als dat zo is boek je resultaat in het omgaan en werken met deze kinderen en dat geldt eigenlijk voor alle kinderen.

In het verleden zijn er door ons tientallen kinderen opgevangen in de crisisopvang of bij de time-out, hielpen we kinderen zonder onderwijsplek terug naar school (daar waar mogelijk) en op het hoogtepunt verleenden we met een team van 52 medewerkers aan ca. 150 kinderen per maand zorg. Hetzij door het aanbieden van logeerweekenden en vakantieopvang, hetzij door hulp in te zetten thuis en/of op school en ouders/leerkrachten te ondersteunen, hetzij door individuele bemiddeling op het gebied van bv zwemles of sportactiviteiten. Vrijwel alles waar ouders tegenaan liepen in de opvoeding van hun kind pakten we op en zochten we naar een oplossing. De nieuwe opzet van Onzichtbaar Anders zal daarin niet verschillen van de “oude” manier.

Heeft u vragen, ideeën, op/of aanmerkingen laat het ons dan weten http://www.onzichtbaaranders.nl/contact/