Overige info over ons

Cliëntvertrouwenspersoon (2018)

Alle cliënten en cliëntvertegenwoordigers van Onzichtbaar Anders kunnen een beroep doen op een cliëntvertrouwenspersoon. Er is een vertrouwenspersoon voor cliënten vanuit de instelling.

U kunt bij de cliëntvertrouwenspersoon terecht met uw vragen, ongenoegens of met een klacht. De cliëntvertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal, informeert u over uw rechten en zoekt met u naar manieren om het probleem op te lossen. Wanneer u dat wilt, helpt de cliëntvertrouwenspersoon u bij het schrijven en indienen van een klacht.

De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt oplossingsgericht. Hoe u de situatie beleeft is het uitgangspunt. De cliëntvertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en onderneemt niets zonder uw toestemming. Deze ondersteuning is altijd extra en tijdelijk.

De cliëntvertrouwenspersoon is te bereiken via: vertrouwenspersoon@onzichtbaaranders.nl

 

Uitsluitingscriteria  Onzichtbaar Anders

Geen kinderen onder de 4 jaar. Geen kinderen boven de 18 jaar. Geen kinderen in een rolstoel. Geen kinderen die afhankelijk zijn van sondevoeding. Geen kinderen die insuline moeten spuiten. Geen kinderen die verpleging nodig hebben gedurende de dag of nacht. Geen kinderen die volledig blind of doof zijn. Geen kinderen die zo agressief zijn dat ze gesepareerd moeten worden.

 

 

Gedragscode

Onzichtbaar Anders werkt met een gedragscode. Deze gedragscode wordt aan iedere nieuwe werknemer uitgereikt en deze dient daar kennis van te nemen direct bij ingang dienstverband. Alle medewerkers en verder iedereen die met kinderen binnen Onzichtbaar Anders te maken hebben zijn in het bezit van een VOG (deze wordt verplicht ieder jaar opnieuw aangevraagd!). Medewerkers zijn met altijd minimaal 2 aanwezig in de logeer en vakantiegelegenheden.

De gedragscode zoals deze gehanteerd wordt kan worden opgevraagd door een mail te sturen naar admi@onzichtbaaranders.nl