Crisis en Time-out in Turkije

Crisisplaatsing

Soms is de situatie, meestal door een combinatie van factoren, thuis onhoudbaar. Crisisplekken in Nederland hebben veelal te kampen met lange wachtlijsten en de kosten zijn schrikbarend hoog terwijl een groot deel v/d “behandelingen” niet aanslaat en er soms zelfs nog meer schade wordt aangericht. Een aantal kinderen die in Nederland kansloos leken, uitgevallen op school, permanent werden opgevangen in AWBZ instellingen of in de  jeugdgevangenis terecht kwamen, zijn in voorgaande jaren  door ons met veel succes opgevangen en begeleid. Deze kinderen zijn allemaal terug naar school gegaan of zijn inmiddels volwassen en soms zelfs al getrouwd. Bij ons is er direct plek, geen wachtlijsten en de kosten zijn laag. Wij bieden GEEN behandeling. Wat wij bieden vind je niet terug in welke behandeling dan ook nl acceptatie van het kind, werken aan ongewenst gedrag, zelfredzaamheid en last but not least een voor het gezin overzichtelijke leefbare situatie creëren en vooral ook in stand houden.

Crisisopvang is in Turkije mogelijk voor een periode van maximaal 3 maanden.

Time-out

Soms is een time-out nodig (niet te verwarren met crisisplaatsing) zodat het gezin even op adem kan komen. Ons team bestaat uit gemotiveerde mensen met jarenlange ervaring met kinderen met een ASS-stoornis, agressie regulatie stoornis (ODD of CD), kinderen met een verstandelijke beperking en kinderen met ADHD/ADD. Ook hebben we ruim ervaring met meisjes die tijdelijk uit Nederland weg moeten ivm loverboycircuit.

Ons team bestaat uit zowel Nederlandse als Turkse medewerkers.

In Turkije kunnen wij op een andere manier zorg bieden door uw kind uit de situatie te halen waarin het vastloopt. Hierdoor komt er rust en overzicht voor uw kind. Uw kind kan zich dan volledig richten op zijn/haar behandelplan. Door met een gespecialiseerd team van mensen te werken kan voldaan worden aan o.a. de leerplicht, kan er behandeld worden en wordt er passende opvang geboden. Tegelijkertijd wordt er met u gewerkt aan de thuissituatie. Bij Onzichtbaar Anders kijken we niet alleen naar het kind maar ook naar het netwerk van het kind. Hierbij moet u denken aan het gezin, omgeving en school. Het zogeheten 1e, 2e en 3e milieu. Iedere stap zal met u besproken worden en genomen worden in overleg. Zo blijft u betrokken bij de ontwikkelingen die uw kind maakt en kunt u de vaardigheden die uw kind en u worden aangeleerd direct in de praktijk brengen.