Welkom op de website van Onzichtbaar Anders

Onzichtbaar Anders organiseert logeerweekenden, vakantieopvang, crisisopvang, time-out en dagbesteding voor kinderen met een stoornis in het Autistisch Spectrum en voor kinderen met een (agressieve) gedragsstoornis. Momenteel zijn we bezig landelijk een programma op te zetten voor de thuiszitters en de jongvolwassenen die geen dagbesteding hebben. Ook kunnen we u ondersteunen bij de aanvraag voor financiele ondersteuning vanuit het PGB (persoonsgebonden budget) of de ZIN (zorg in natura).

Logeerweekenden en vakantieopvang. De logeerweekenden beginnen op vrijdagmiddag om 17.00 uur en eindigen op zondagmiddag om 17.00 uur. De vakantie midweken beginnen op maandagmorgen 11.00 uur en eindigen op vrijdagmiddag om 17.00 uur. Kinderen worden geplaatst in een groepje van 4 kinderen van dezelfde leeftijd met 2 ervaren begeleiders. De weekenden worden doorgebracht op een bungalowpark. U haalt en brengt uw kind(eren) zelf, tenzij anders wordt afgesproken of vervoer een probleem is. Er is 24 uur per dag een coördinator beschikbaar en uiteraard bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen voor u uw kind aanmeldt. Standaard wordt er aan het begin van een weekend of vakantie een kop koffie o.i.d. gedronken om de bijzonderheden door te nemen. Wat vooral belangrijk is tijdens zo’n weekend of vakantie, is dat uw kind zichzelf kan zijn en plezier heeft. De ervaring heeft ons geleerd dat het dan ook thuis een stuk beter gaat.

Crisisopvang. Soms lukt het thuis even niet. In dat geval is er de crisisopvang. Thuis kunnen ouder(s)/verzorger(s) even op adem komen, terwijl er voor uw kind goed gezorgd wordt. In de tijd dat uw kind in de crisisopvang is, wordt er met u gekeken wat er moet gebeuren om het gezinsleven zo aangenaam mogelijk te maken. Dat is voor ieder gezin anders. Voor de kinderen in de gevarenzone qua leeftijd of meisjes uit het loverboycircuit is crisisopvang ook mogelijk in Turkije.

Time-out is van korte duur en de naam zegt het al. In het verleden werd de time-out ook weleens ingezet als bv een ouder uit een zorggezin een operatie moest ondergaan o.i.d.

Dagbesteding. Voor de kinderen en jongvolwassenen die thuis zitten om welke reden dan ook zijn we momenteel bezig dagbesteding op te zetten. Net als de logeerweekenden en vakanties willen we dit landelijk gaan doen. T.z.t. zal er hierover worden aangevuld.

Heeft u een kind met een ASS (autisme spectrum stoornis) ? Dan kunt u uw kind(eren) hier aanmeldenhttp://www.onzichtbaaranders.nl/contact/

Heeft u een kind met gedragsproblemen? Dan kunt u uw kind(eren) hier aanmeldenhttp://www.onzichtbaaranders.nl/contact/

Heeft u expertise? Bekijk hier de vacatureshttp://www.onzichtbaaranders.nl/vacatures/